Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

    -Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

    -Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

    -Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

   -Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    -Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

    -Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

Warunki używania Serwisu

    -Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

    -Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

    -Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

    -Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

        -urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

       -połączenie z internetem,

        -dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami.

        -włączoną obsługę skryptów JavaScript,

        -włączoną obsługę plików Cookie

    -W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

    -Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

        -Formularz kontaktowy

    Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

        -Adresu e-mail

    Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

        -Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

        -Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

        -Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

        -Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały.

Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

    Dane zbierane automatycznie:

    -Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

        -Adres IP

        -Typ przeglądarki

        -Rozdzielczość ekranu

        -Przybliżona lokalizacja

        -Otwierane podstrony serwisu

        -Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

        -Rodzaj systemu operacyjnego

        -Adres poprzedniej podstrony

        -Adres strony odsyłającej

        -Język przeglądarki

        -Predkość łącza internetowego

        -Dostawca usług internetowych

        -Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

            -Płeć

            -Wiek

            -Zainteresowania

    Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.